Motorsågar

Motorsågar har funnits i den form som vi känner till i drygt 70 år. De första som tillverkades var inte speciellt användarvänliga. Även om de gjorde det enklare att fälla träd så var de långt ifrån de moderna motorsågarna vi har idag. Vi kan erbjuda förbättrade och pålitliga motorsågar från både Husqvarna & Stihl.

I Sverige så är Husqvarna en av de största producenterna av motorsågar och har varit sedan lång tid tillbaka. Husqvarna har varit drivande för att förbättra och göra motorsågen mer effektiv. Under senare år används inte motorsågar längre för att fälla träd inom industrin. Istället är det stora skogsmaskiner som sköter den biten. Nu så har motorsågen gått mot att vara ett verktyg för den enskilda personen istället. Det gör att Husqvarna framförallt har fokuserat på att göra motorsågen lättare och smidigare för att underlätta för användaren.

Historien bakom Husqvarna motorsågar

Husqvarna har tillverkat motorsågar sedan 1959 men har även köpt upp andra tillverkare som tillverkat dessa sedan slutet av 40-talet. Det gör att Husqvarna är den koncern i Sverige som tillverkat motorsågar under längst tid. Men de har även under den här tiden utvecklat och förbättrat sina motorsågar.

Det fanns gott om vanliga fel som uppstod hos de första motorsågarna. Det var väldigt vanligt att användaren stod med en sur motorsåg. Det vill säga att motorn hade fått för mycket bensin och då var det bara för användaren att vänta. Det problemet finns inte längre och de motorsågar som Husqvarna tillverkar idag är väldigt enkla att använda.

Under den tid som Husqvarna har tillverkat motorsågar så har de blivit en synonym för pålitliga motorsågar. Främst genom att de under hela sin tillverkningstid har förbättrat och lanserat nya motorsågar. Efter att Husqvarna blivit uppköpta av Electrolux så fortsatte de att lansera nya och förbättrade motorsågar. Numera så har Husqvarna blivit en egen koncern igen men har dragit en stor nytta av att de tillhörde Electrolux. De två koncernerna lärde sig mycket av varandra och det gör att Husqvarnas motorsågar numera är världsledande.

En användare med minimala kunskaper om motorsågar kan lära sig att använda en från Husqvarna på väldigt kort tid. De är helt enkelt lättanvända.

Miljöansvar

Med varje ny modell av motorsågar som Husqvarna utvecklar så blir de mer avancerade, miljövänliga och mer lättanvända. Motorerna idag använder sig av ett system som kallas för X-Torq som minskar bränsleförbrukningen och minskar utsläppen. Husqvarna arbetar kontinuerligt för att deras motorsågar ska bli mer miljövänliga.

Lång erfarenhet

Under Stihls historia av att tillverka motorsågar så har en mängd nya funktioner uppkommit. Motorsågar har aldrig varit så utvecklade som de är idag. Stihl har gjort motorsågar i över 90år, det har hänt en hel del sedan dess och mycket av det är tack vare Stihl. De har ett brett utbud av motorsågar och vi hjälper dig välja den rätta.